20 اردیبهشت 1400

تلخ تر از شکست چیست؟

یادش بخیر، چندین سال قبل که فیلم‌های رزمی از تلویزیون زیاد پخش می‌شد. در یکی از این فیلم‌ها، مرد جوان کارآموز کونگ فو کار از استادش […]
ورود